3 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Otaru-shi, Matsumae-cho Matsumae-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 松前建石(6048538)

MATSUMAETATEISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên

ローソン 小樽長橋(6355252)

OTARUNAGAHASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 小樽長橋(6355252)

OTARUNAGAHASHI

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên

Trả tiền đi lại