2 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Teine-ku Sapporo-shi, Matsumae-cho Matsumae-gun, Iwanai-cho Iwanai-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 岩内万代(6119764)

IWANAIMANDAI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên

ローソン 松前建石(6048538)

MATSUMAETATEISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên