3 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Muroran-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 室蘭中島町一丁目(6171470)

MURORAN'NAKAJIMACHIYOU1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 861 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 室蘭高平町(6025945)

MURORANTAKAHIRACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 861 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 室蘭東町二丁目(6227070)

MURORANHIGASHIMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 861 Yên trở lên

Trả tiền đi lại