29 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Fukushima
29 kết quả Hiển thị từ 1 đến 29 kết quả

ローソン 二本松西勝田(6273347)

NIHONMATSUSAIKACHITA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 800 Yen)

Có đào tạo

ローソン 須賀川牡丹園前(6132842)

SUKAGAWABOTAN'ENMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 772 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 須賀川影沼町(6148257)

SUKAGAWAKAGENUMAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 772 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 須賀川陣場町(6211091)

SUKAGAWAJINBAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 772 Yên trở lên

ローソン S須賀川市民交流センター(6249099)

SSUKAGAWASHIMINKOURIYUUSENTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 772 Yên trở lên

ローソン 須賀川卸町(6157575)

SUKAGAWAOROSHIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 772 Yên trở lên

ローソン いわき東田町二丁目(6359451)

IWAKIAZUMADAMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン 郡山西部第二工業団地(6359445)

KOORIYAMASEIBUDAINIKOUGIYOUDA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン いわき小名浜竹町(6225905)

IWAKIONAHAMATAKECHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン いわき泉玉露(6091072)

IWAKIIZUMITAMATSUYU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 772 Yen)

Có đào tạo

ローソン 浅川東大畑(6289325)

ASAKAWAHIGASHIOOHATA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 772 Yên trở lên

ローソン いわき平谷川瀬(6237009)

IWAKITAIRAYAGAWASE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン いわき常磐関船(6090180)

IWAKIJIYOUBANSEKIFUNE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン いわき小名浜辰巳(6132397)

IWAKIONAHAMATATSUMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン いわき東田町二丁目(6359451)

IWAKIAZUMADAMACHI2CHIYOUME

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン いわき上好間(6090115)

IWAKIKAMIYOSHIMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 772 Yên trở lên

ローソン いわき内郷高坂(6144087)

IWAKIUCHIGOUTAKASAKA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 772 Yên trở lên

ローソン 郡山不動前(6200727)

KOORIYAMAFUDOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 772 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 須賀川警察署前(6196380)

SUKAGAWAKEISATSUSHIYOMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 772 Yên trở lên

ローソン 富岡上手岡(6365351)

TOMIOKAKAMITEOKA

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 郡山片平町(6273264)

KOORIYAMAKATAHIRAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン 郡山日和田(6225733)

KOORIYAMAHIWADA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン 富岡上手岡(6365351)

TOMIOKAKAMITEOKA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 原町北原(6144615)

HARAMACHIKITAHARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン いわき内郷綴町(6289584)

IWAKIUCHIGOUTSUDZURAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン いわき鹿島久保(6090285)

IWAKIKASHIMAKUBO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン いわき平荒田目(6091557)

IWAKITAIRAARATAME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン いわき四倉東(6091801)

IWAKIYOTSUKURAHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン いわき鹿島下矢田(6211211)

IWAKIKASHIMASHIMOYADA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên