13 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Aomori
Hachinohe-shi, Ajigasawa-machi Nishitsugaru-gun, Shichinohe-machi Kamikita-gun
13 kết quả Hiển thị từ 1 đến 13 kết quả

ローソン 八戸三日町(6069664)

HACHINOHEMITSUKAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 770 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 八戸六日町(6132115)

HACHINOHEMUIKAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 770 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 八戸ロイネットホテル(6176420)

HACHINOHEROINETSUTOHOTERU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 770 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 七戸バイパス(6236530)

SHICHINOHEBAIPASU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên

ローソン 七戸町(6281683)

SHICHINOHEMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên

ローソン 南郷市野沢(6119600)

NANGOUICHINOSAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 763 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 八戸南郷(6219773)

HACHINOHENANGOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 785 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 763 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 八戸青葉一丁目(6273420)

HACHINOHEAOBA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 785 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 763 Yen)

Có đào tạo

ローソン 八戸夢の大橋(6211062)

HACHINOHEYUMENOOOHASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン 八戸築港街一丁目(6244699)

HACHINOHECHIKUKOUGAI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

ローソン 八戸類家(6059849)

HACHINOHERUIKE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 八戸桔梗野(6200791)

HACHINOHEKIKIYOUNO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên

ローソン 八戸南郷(6219773)

HACHINOHENANGOU

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 785 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 763 Yen)

Có đào tạo