29 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Aomori
Aomori-shi
29 kết quả Hiển thị từ 1 đến 29 kết quả

ローソン 青森浅虫(6359586)

AOMORIASAMUSHI

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên

ローソン 青森大野片岡(6248964)

AOMORIOONOKATAOKA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森里見一丁目(6132902)

AOMORISATOMI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 青森富田四丁目(6289650)

AOMORITOMITA4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森浅虫(6359586)

AOMORIASAMUSHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森平新田(6281542)

AOMORITAIRASHINDEN

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 822 Yen)

Có đào tạo

ローソン 青森平新田(6281542)

AOMORITAIRASHINDEN

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森諏訪沢(6157010)

AOMORISUWANOSAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森諏訪沢(6157010)

AOMORISUWANOSAWA

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森浅虫(6359586)

AOMORIASAMUSHI

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森中央高校前(6144319)

AOMORICHIYUUOUKOUKOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 青森平和公園前(6176680)

AOMORIHEIWAKOUENMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 青森高校前(6175521)

AOMORIKOUKOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 青森本町(6119557)

AOMORIHONCHIYOU

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森本町(6119557)

AOMORIHONCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森奥野三丁目(6273353)

AOMORIOKUNO3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 新青森本町三丁目(6211375)

SHIN'AOMORIHONCHIYOU3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森はまなす(6248830)

AOMORIHAMANASU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森安方二丁目(6230912)

AOMORIYASUKATA2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森八ツ橋(6099576)

AOMORIYATSUHASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森里見(6157629)

AOMORISATOMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森堤町二丁目(6365457)

AOMORITSUTSUMIMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森妙見三丁目(6248846)

AOMORIMIYOUKEN3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 青森八ツ役矢作(6219661)

AOMORIYATSUYAKUYAHAGI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森ロイネットホテル(6289383)

AOMORIROINETSUTOHOTERU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森港町(6176940)

AOMORIMINATOMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên

ローソン 青森南高校前(6225704)

AOMORIMINAMIKOUKOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 827 Yên trở lên

ローソン 青森西大野四丁目(6201052)

AOMORINISHIOONO4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 827 Yên trở lên

ローソン 青森佃(6132405)

AOMORITSUKUDA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 822 Yên trở lên