25 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Akita
25 kết quả Hiển thị từ 1 đến 25 kết quả

ローソン 秋田キャッスルホテル(6148323)

AKITAKIYATSUSURUHOTERU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 秋田保戸野原の町(6099783)

AKITAHODONOHARANOMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 二ツ井町(6082713)

FUTATSUIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 大館栄町(6249188)

OODATESAKAECHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 合川町(6157960)

AIKAWAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 768 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 秋田外旭川天徳寺通(6244469)

AKITASOTOASAHIKAWATENTOKUJIDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên

ローソン 秋田外旭川八柳(6132285)

AKITASOTOASAHIKAWAYATSUYANAGI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên

ローソン 秋田北インター(6196210)

AKITAKITAINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên

ローソン 能代河戸川南後田(6359215)

NOSHIROKAWATOGAWAMINAMIUSHIRODA

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 能代河戸川南後田(6359215)

NOSHIROKAWATOGAWAMINAMIUSHIRODA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 能代鰄渕(6236808)

NOSHIROKAIRAGEFUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên

ローソン 八郎潟夜叉袋(6219684)

HACHIROUGATAYASHIYAFUKURO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 男鹿船越(6099688)

OGAFUNAKOSHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 男鹿比詰(6132256)

OGAHIDZUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 男鹿脇本(6056992)

OGAWAKIMOTO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 男鹿払戸(6244357)

OGAFUTSUTO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 男鹿船越内子(6175870)

OGAFUNAKOSHIUCHIKO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 男鹿船川海岸通(6099790)

OGAFUNAKAWAKAIGANDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 大館釈迦内(6084617)

OODATESHIYAKANAI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 秋田山王けやき通(6211116)

AKITASAN'NOUKEYAKIDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên

ローソン 秋田市役所(6244417)

AKITASHIYAKUSHIYO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 秋田御野場新町(6132776)

AKITAONOBASHINMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên

ローソン 秋田駅西(6236599)

AKITAEKINISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 762 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 762 Yen)

Có đào tạo

ローソン 三種町鹿渡(6353780)

MITANECHIYOUKADO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 能代南インター(6196530)

NOSHIROMINAMIINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên