35 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Akita
35 kết quả Hiển thị từ 1 đến 30 kết quả

ローソン 二ツ井町(6082713)

FUTATSUIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 能代河戸川南後田(6359215)

NOSHIROKAWATOGAWAMINAMIUSHIRODA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 秋田市役所(6244417)

AKITASHIYAKUSHIYO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 三種町鹿渡(6353780)

MITANECHIYOUKADO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 東由利老方(6144710)

HIGASHIYURIOIKATA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 男鹿脇本(6056992)

OGAWAKIMOTO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 大仙協和上淀川(6219767)

DAISENKIYOUWAKAMIYODOKAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 794 Yên trở lên

ローソン 峰浜沼田(6157552)

MINEHAMANUMATA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 秋田八橋大畑(6099955)

AKITAYABASEOOHATA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 秋田広面蓮沼(6148688)

AKITAHIROOMOTEHASUNUMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 秋田土崎港中央五丁目(6281520)

AKITATSUCHIZAKIMINATOCHIYUUOU5CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 秋田御所野堤台一丁目(6230993)

AKITAGOSHIYONOTSUTSUMIDAI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 大潟村(6289377)

OOGATAMURA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 男鹿船川海岸通(6099790)

OGAFUNAKAWAKAIGANDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 秋田駅西(6236599)

AKITAEKINISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 792 Yen)

Có đào tạo

ローソン 秋田キャッスルホテル(6148323)

AKITAKIYATSUSURUHOTERU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 792 Yen)

Có đào tạo

ローソン 秋田日赤病院前(6230616)

AKITANITSUSEKIBIYOUINMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 792 Yen)

Có đào tạo

ローソン 秋田保戸野原の町(6099783)

AKITAHODONOHARANOMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 792 Yen)

Có đào tạo

ローソン 秋田泉ななかまど通り(6211381)

AKITAIZUMINANAKAMADODOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 792 Yen)

Có đào tạo

ローソン 横手平鹿町下鍋倉(6225696)

YOKOTEHIRAKAMACHISHIMONABEKURA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 潟上昭和大久保(6244802)

KATAGAMISHIYOUWAOOKUBO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 能代鰄渕(6236808)

NOSHIROKAIRAGEFUCHI

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 能代鰄渕(6236808)

NOSHIROKAIRAGEFUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 八峰町八森(6220003)

HATSUPOUCHIYOUHACHIMORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 鹿角花輪(6083210)

KADZUNOHANAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 792 Yen)

Có đào tạo

ローソン 三種鵜川(6114956)

MITANEUKAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン 秋田旭北錦町(6200970)

AKITAKIYOKUHOKUNISHIKIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 792 Yen)

Có đào tạo

ローソン 秋田さくら(6230697)

AKITASAKURA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 792 Yen)

Có đào tạo

ローソン 秋田旭北錦町(6200970)

AKITAKIYOKUHOKUNISHIKIMACHI

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên

ローソン 秋田仁井田緑町(6196138)

AKITANIIDAMIDORICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 792 Yên trở lên