3 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Tottori
Hokuei-cho Tohaku-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン ローソン・ポプラ由良駅前(6281039)

ROSON POPURAYURAEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン ローソン・ポプラ北栄町由良(6227873)

ROSON POPURAHOKUEICHIYOUYURA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 北栄町北尾(6167817)

HOKUEICHIYOUKITAO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo