2 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Tottori
Yazu-cho Yazu-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 八頭八東(6209450)

YAZUHATSUTOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo

ローソン ローソン・ポプラ八頭西御門(6280548)

ROSON POPURAYAZUNISHIMIKADO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 790 Yen)

Có đào tạo