3 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Tokushima
Naruto-shi, Miyoshi-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 鳴門インター(6076836)

NARUTOINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 鳴門撫養町斎田(6219359)

NARUTOMUYACHIYOUSAITA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên

ローソン 鳴門大谷(6363553)

NARUTOOOTANI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên