10 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Tokushima
Tokushima-shi, Miyoshi-shi, Ishii-cho Myozai-gun, Matsushige-cho Itano-gun, Kitajima-cho Itano-gun
10 kết quả Hiển thị từ 1 đến 10 kết quả

ローソン 徳島津田本町(6129231)

TOKUSHIMATSUDAHONCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 766 Yen)

Có đào tạo

ローソン 徳島論田(6358486)

TOKUSHIMARONDEN

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 766 Yen)

Có đào tạo

ローソン 徳島名東町二丁目(6207161)

TOKUSHIMAMIYOUDOUCHIYOU2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 770 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 徳島不動(6067381)

TOKUSHIMAFUDOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 770 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 松茂町笹木野(6219514)

MATSUSHIGECHIYOUSASAGINO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 770 Yen)

Có đào tạo

ローソン 松茂町広島北川向(6235186)

MATSUSHIGECHIYOUHIROSHIMAKITAKAWAMUKAI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 780 Yen)

Có đào tạo

ローソン 徳島市民病院前(6171428)

TOKUSHIMASHIMINBIYOUINMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 780 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 780 Yen)

Có đào tạo

ローソン 松茂工業団地前(6242364)

MATSUSHIGEKOUGIYOUDANCHIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 770 Yen)

Có đào tạo

ローソン 徳島大松町(6129254)

TOKUSHIMAOOMATSUCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 徳島中吉野町(6023372)

TOKUSHIMANAKAYOSHINOCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 770 Yen)

Có đào tạo