2 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Tokushima
Mima-shi, Kaiyo-cho Kaifu-gun, Aizumi-cho Itano-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 藍住町奥野(6129426)

AIZUMICHIYOUOKUNO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 800 Yen)

Có đào tạo

ローソン 藍住町西野(6156558)

AIZUMICHIYOUNISHINO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 766 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 766 Yen)

Có đào tạo