2 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Shimane
Tsuwano-cho Kanoashi-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン ローソン・ポプラ津和野(6280749)

ROSON POPURATSUWANO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

ローソン ローソン・ポプラ鹿足日原(6280726)

ROSON POPURAKANOASHINICHIHARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên