1 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Shimane
Gotsu-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 江津浅利(6118530)

GOUTSUASARI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên