1 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Shimane
Yasugi-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン ローソン・ポプラ安来神田(6280956)

ROSON POPURAYASUGIKANDA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên