2 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Okayama
Tsuyama-shi
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 津山上河原(6209183)

TSUYAMAKAMIGAWARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 833 Yen)

Có đào tạo

ローソン 津山高野(6118753)

TSUYAMATAKANO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 833 Yen)

Có đào tạo