6 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Okayama
Kurashiki-shi, Tsuyama-shi, Maniwa-shi, Kagamino-cho Tomata-gun
6 kết quả Hiển thị từ 1 đến 6 kết quả

ローソン 倉敷阿知二丁目(6078700)

KURASHIKIACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 807 Yên trở lên

ローソン 中庄駅前(6080192)

NAKASHIYOUEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 倉敷中畝一丁目(6267128)

KURASHIKINAKASE1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 807 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 807 Yen)

Có đào tạo

ローソン 倉敷西阿知町(6231745)

KURASHIKINISHIACHICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 807 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 807 Yen)

Có đào tạo

ローソン 倉敷児島下の町十丁目(6242460)

KURASHIKIKOJIMASHIMONOCHIYOU10CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 倉敷児島小川七丁目(6227821)

KURASHIKIKOJIMAOGAWA7CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 815 Yen)

Có đào tạo