15 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Okayama
Kita-ku Okayama-shi, Higashi-ku Okayama-shi, Satosho-cho Asakuchi-gun, Kagamino-cho Tomata-gun
15 kết quả Hiển thị từ 1 đến 15 kết quả

ローソン 岡山十日市(6172675)

OKAYAMATOUKAICHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 807 Yen)

Có đào tạo

ローソン 岡山伊島(6172712)

OKAYAMAISHIMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 807 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 807 Yen)

Có đào tạo

ローソン 岡山幸町(6172445)

OKAYAMASAIWAICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

ローソン 岡山中原(6200182)

OKAYAMANAKAHARA

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên

ローソン 岡山本町(6119362)

OKAYAMAHONMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 807 Yen)

Có đào tạo

ローソン 岡山厚生町一丁目(6072778)

OKAYAMAKOUSEICHIYOU1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 820 Yen)

Có đào tạo

ローソン 岡山ドーム前(6167740)

OKAYAMADOMUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 815 Yên trở lên

ローソン 下中野本町(6119066)

SHIMONAKANOHONMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 815 Yên trở lên

ローソン 岡山平野(6156676)

OKAYAMAHIRANO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 815 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 815 Yen)

Có đào tạo

ローソン 岡山野田西(6242803)

OKAYAMANODANISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

ローソン 岡山中原(6200182)

OKAYAMANAKAHARA

Quét dọn

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン 岡山神崎町(6167243)

OKAYAMAKANZAKICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 807 Yen)

Có đào tạo

ローソン 岡山瀬戸町沖(6267140)

OKAYAMASETOCHIYOUOKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 810 Yên trở lên

ローソン 岡山北警察署前(6113738)

OKAYAMAKITAKEISATSUSHIYOMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên

ローソン 岡山中原(6200182)

OKAYAMANAKAHARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên