2 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Hiroshima
Etajima-shi
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 江田島大柿町大原(6246020)

ETAJIMAOOGAKICHIYOUOOBARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 江田島大柿町大原(6246020)

ETAJIMAOOGAKICHIYOUOOBARA

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại