3 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Hiroshima
Takehara-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 竹原新庄(6246178)

TAKEHARASHINJIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 竹原中央五丁目(6199912)

TAKEHARACHIYUUOU5CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 竹原田ノ浦一丁目(6235298)

TAKEHARATANOURA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

Trả tiền đi lại