3 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Hiroshima
Higashi-ku Hiroshima-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 広島光町南(6358581)

HIROSHIMAHIKARIMACHIMINAMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 920 Yên trở lên

ローソン 広島光町南(6358581)

HIROSHIMAHIKARIMACHIMINAMI

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 920 Yên trở lên

ローソン 広島温品六丁目(6281329)

HIROSHIMANUKUSHINA6CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại