3 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Ehime
Uwajima-shi, Iyo-shi, Masaki-cho Iyo-gun, Tobe-cho Iyo-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 宇和島祝森(6168018)

UWAJIMAIWAINOMORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 宇和島中沢町(6219299)

UWAJIMANAKAZAWACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 伊予インター(6199987)

IYOINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại