3 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Ehime
Iyo-shi, Masaki-cho Iyo-gun, Tobe-cho Iyo-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 松前郵便局前(6281068)

MASAKIYUUBINKIYOKUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 伊予インター(6199987)

IYOINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 伊予尾崎天神(6222982)

IYOOSAKITENJIN

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại