5 kết quả
Địa điểm làm việc
Chugoku, Shikoku region
Ehime
Ozu-shi, Iyo-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソン 伊予インター(6199987)

IYOINTA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 伊予尾崎天神(6222982)

IYOOSAKITENJIN

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 大洲平野(6051687)

OOZUHIRANO

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 市立大洲病院前(6206977)

SHIRITSUOOZUBIYOUINMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 大洲平野(6051687)

OOZUHIRANO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại