कार्यस्थल
Tokai region
Shizuoka
Aoi-ku Shizuoka-shi, Kakegawa-shi, Izunokuni-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 静岡北安東二丁目(6364682)

SHIZUOKAKITAANDOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 890 येन वा बढी

ローソン 伊豆長岡(6046692)

IZUNAGAOKA

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 885 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 伊豆長岡(6046692)

IZUNAGAOKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 885 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी