कार्यस्थल
Tokai region
Shizuoka
Izunokuni-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 伊豆長岡(6046692)

IZUNAGAOKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 885 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 伊豆長岡(6046692)

IZUNAGAOKA

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 885 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 伊豆の国三福(6359110)

IZUNOKUNIMIFUKU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 885 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 885 येन )

प्रशिक्षण भएको