कार्यस्थल
Tokai region
Shizuoka
Shimizu-ku Shizuoka-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 清水草薙杉道(6216154)

SHIMIZUKUSANAGISUGIMICHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 885 येन वा बढी

ローソン 蒲原東(6162079)

KANBARAHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 885 येन वा बढी