कार्यस्थल
Tokai region
Mie
Tsu-shi, Kawagoe-cho Mie-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 津高野尾(6268547)

TSUTAKANOO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 880 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 津駅前(6065778)

TSUEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी