कार्यस्थल
Tokai region
Gifu
Nakatsugawa-shi, Mino-shi, Tarui-cho Fuwa-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 美濃極楽寺(6240649)

MINOGOKURAKUJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 851 येन वा बढी

ローソン 道の駅花街道付知(6216071)

MICHINOEKIHANAKAIDOUTSUKECHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 851 येन वा बढी

ローソン 中津川上金(6126617)

NAKATSUGAWAUEGANE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी