कार्यस्थल
Tokai region
Gifu
Mino-shi, Hashima-shi, Ono-cho Ibi-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 美濃極楽寺(6240649)

MINOGOKURAKUJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

ローソン 羽島福寿町(6203743)

HASHIMAFUKUJIYUCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी

ローソン 羽島小熊町(6198568)

HASHIMAOGUMACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी