कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Tokoname-shi, Shinshiro-shi, Oguchi-cho Niwa-gun
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 大口御供所(6265431)

OOGUCHIGOGOSHIYO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 新城本宮道(6227011)

SHINSHIROHONGUUDOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 大口中小口(6358747)

OOGUCHINAKAOGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 大口御供所(6265431)

OOGUCHIGOGOSHIYO

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी