कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Higashi-ku Nagoya-shi, Showa-ku Nagoya-shi, Toyohashi-shi, Oguchi-cho Niwa-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 昭和区福江一丁目(6355690)

SHIYOUWAKUFUKUE1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソンストア100 車道(6256751)

KURUMAMICHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी