कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Seto-shi, Tokai-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 瀬戸田端町(6192519)

SETOTABATACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 加木屋辻ヶ花(6194837)

KAGIYATSUJIGAHANA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको