कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Okazaki-shi, Tokai-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 岡崎蓑川新町(6282582)

OKAZAKIMINOKAWASHINMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 加木屋辻ヶ花(6194837)

KAGIYATSUJIGAHANA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 東海富木島長田(6285310)

TOUKAIFUKISHIMANAGATA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी