कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Minato-ku Nagoya-shi, Gamagori-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 蒲郡豊岡町(6265425)

GAMAGOORITOYOOKACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 蒲郡松原(6285008)

GAMAGOORIMATSUBARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 港砂美町(6358782)

MINATOSUNAMICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी