कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Naka-ku Nagoya-shi, Gamagori-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 錦袋町通(6240595)

NISHIKIFUKUROMACHIDOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 丸の内二丁目(6027750)

MARUNOUCHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 950 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 千代田一丁目(6198433)

CHIYODA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 蒲郡豊岡町(6265425)

GAMAGOORITOYOOKACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 蒲郡松原(6285008)

GAMAGOORIMATSUBARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

प्रशिक्षण भएको