कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Toyokawa-shi, Tsushima-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 豊川南大通(6262042)

TOYOKAWAMINAMIOODOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी

ローソン 豊川東名(6285066)

TOYOKAWATOUMEI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 898 येन )

प्रशिक्षण भएको