कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Toyokawa-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 豊川東名(6285066)

TOYOKAWATOUMEI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 940 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 926 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 豊川市役所東(6195044)

TOYOKAWASHIYAKUSHIYOHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 940 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 926 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソンストア100 豊川南大通(6262042)

TOYOKAWAMINAMIOODOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 豊川御油町(6273525)

TOYOKAWAGOYUCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 赤塚パーキングエリア上り(6125948)

AKATSUKAPAKINGUERIANOBORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी