कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Handa-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 半田美原(6258135)

HANDAMIHARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 926 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 半田更生町(6240900)

HANDAKOUSEICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 926 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको