कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Nakagawa-ku Nagoya-shi, Minami-ku Nagoya-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 中川中郷(6252411)

NAKAGAWACHIYUUGOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 898 येन वा बढी

ローソンストア100 法華西町(6359089)

HOTSUKENISHIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 898 येन वा बढी

ローソン 内田橋一丁目(6161051)

UCHIDABASHI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソンストア100 尾頭橋(6257800)

OTOUBASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी