कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Nakamura-ku Nagoya-shi, Minato-ku Nagoya-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 港砂美町(6358782)

MINATOSUNAMICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 笹島南(6175194)

SASASHIMAMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 900 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको