कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Nakamura-ku Nagoya-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 中村二瀬町(6365121)

NAKAMURAFUTASECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 955 येन वा बढी

ローソン JR八田駅前(6046864)

JRHATSUTAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 955 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी