कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Nishi-ku Nagoya-shi, Obu-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 大府梶田町一丁目(6203364)

OOBUKAJITACHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大府東山小学校前(6282808)

OOBUHIGASHIYAMASHIYOUGATSUKOUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

ローソンストア100 大野木(6258170)

OONOGI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

ローソンストア100 西区比良(6254456)

NISHIKUHIRA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

ローソン 上小田井駅前(6282777)

KAMIOTAIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी