कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Saga
Ogi-shi, Yoshinogari-cho Kanzaki-gun, Kohoku-machi Kishima-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 小城三日月(6073111)

OGIMIKADZUKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 佐賀江北(6072650)

SAGAKOUHOKU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

प्रशिक्षण भएको