कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Saga
Saga-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 佐賀大学通り(6195593)

SAGADAIGAKUTOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

ローソン 川副南里(6176288)

KAWASOENANRI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

प्रशिक्षण भएको