कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
Ogimi-son Kunigami-gun, Motobu-cho Kunigami-gun
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 海洋博公園前(6241057)

KAIYOUHAKUKOUENMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

प्रशिक्षण भएको