कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
Uruma-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 中部病院前(6241040)

CHIYUUBUBIYOUINMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 795 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン うるま江洲(6269765)

URUMAESU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 与那城海中道路前(6241086)

YONASHIROKAICHIYUUDOUROMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी

ローソン 具志川高校前(6059507)

GUSHIKAWAKOUKOUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン うるま与那城(6212067)

URUMAYONASHIRO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी