कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
Urasoe-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 前田小学校前(6219023)

MAEDASHIYOUGATSUKOUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

ローソン 浦添前田駅前(6286982)

URASOEMAEDAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी