कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
Naha-shi, Kadena-cho Nakagami-gun
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 那覇国際高校前(6218911)

NAHAKOKUSAIKOUKOUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 首里末吉一丁目(6057454)

SHIYURISUEYOSHI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

ローソン ネーブルカデナ(6056874)

NEBURUKADENA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 790 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 790 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 嘉手納屋良(6118701)

KADENAYARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी