कार्यस्थल
Kyushu, Okinawa region
Okinawa
Naha-shi, Motobu-cho Kunigami-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 那覇壷川(6154312)

NAHATSUBOGAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी

ローソン 那覇市民体育館前(6269676)

NAHASHIMINTAIIKUKANMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी